053 431 10 60

Testimonials

"Hun speelsheid en directheid hebben er aan bijgedragen dat wij wilden en konden leren als team!"

 Over de training teamontwikkeling DT

"Door twee openhartige intakegesprekken met Pieter en Martijn, ontstond een klik en het vertrouwen dat wij elkaar snapten en zij ons verder konden helpen als team. De ronde individuele gesprekken met alle deelnemers vooraf, de door P&A uitgezochte ontspannen locatie en de simpele “ muziek favoriet met persoonlijke emotieduiding “ voorbereidingsvraag werkten perfect. Tijdens de tweedaagse bewogen Pieter en Martijn flexibel mee met de behoefte van de groep. Hun speelsheid en directheid, gedragen door vakmanschap en integriteit hebben er aan bijgedragen dat wij wilden en konden leren als team!" 

 

 

Henk Meijer
Veiligheidsregio Hollands-Midden

"Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht"

 

Over de training Teamcoaching voor gevorderden:

"We hebben twee erg goede dagen gehad, waarin we met actieve werkvormen aan de slag zijn geweest. Iedereen heeft ervaren waar men van gaat zweten bij het coachen van een team en inzichten opgedaan en geleerd hoe je hiermee op een goede manier kunt omgaan om een crisisteam op een optimale wijze te prikkelen en faciliteren in hun leerproces. Bovendien heeft het ons als pool van waarnemers dichter bij elkaar gebracht, zodat we ook steun van elkaar ervaren."

 

Bram Hakkenberg
GGD Hart voor Brabant

"Prettige sfeer en open leerklimaat"

"De training 'Onderhandelen' heeft ervoor gezorgd dat mensen zich bewust zijn geworden van alle facetten die belangrijk zijn bij onderhandelen in de breedste zin van het woord.

De deelnemers waren zeer tevreden! De trainers waren kundig en gingen op een prettige manier om met eventuele weerstand bij de deelnemers. Ze waren in staat om een prettige sfeer en een open leerklimaat te creëren.

In deze setting voelden de deelnemers zich vertrouwd om optimaal te kunnen oefenen met hun vaardigheden."

Henriette Oosterhuis (Enschedese School)
Gemeente Enschede

"Ruimte voor ieders persoonlijke talent"

"Bij de start van de middenkader trainingen was er wat koudwatervrees, maar onder bezielende leiding van trainer Henri Huisman worden we in een veilige leeromgeving geprikkeld om elkaar écht beter te leren kennen en te vertrouwen. Dit komt het groepsproces ten goede en de effecten merken we in de dagelijkse praktijk al, doordat mensen elkaar makkelijker opzoeken en opener tegemoet treden. Het is een ontwikkeltraject waarin ruimte is voor ieders persoonlijke talent maar dat vooral ook bijdraagt aan de teamontwikkeling."

Dirk Bakker - Commandant
Brandweer Oldambt

"Gevoel van 'samen' in de samenwerking"

"P&A Talentontwikkeling levert goede producten op maat. Met het persoonlijke contact halen zij het onderste uit de kan. We hebben ook echt samengewerkt, heel prettig om dat gevoel van ‘samen’ te hebben in de samenwerking. P&A Talentontwikkeling maakt hun naam waar: in alle persoonlijke gesprekken werd ingestoken op talentontwikkeling. Prima dienstverlening!"

Christiaan Bruggen, Medewerker Opleiden en Oefenen / Bevolkingszorg

"Het is de investering meer dan waard"

“Wij zijn zeer positief over de ontwikkelingen, de veranderingen en de resultaten die langzaam maar zeker zichtbaar worden binnen ons brandweercluster. We zijn nog een jonge lerende organisatie en kijkend naar waar we nu staan is het de investering meer dan waard. We zijn op de goede weg met z’n allen, de extra aandacht voor de relatie tussen het clustermanagementteam en de postcommandanten werpt zeker na de laatste trainingssessie over leiderschap ook zijn vruchten af”.

Harriët Tomassen en Danny Notten, Clustercommandant Achterhoek-West en Teamleider Repressie

"Mooie inspirerende werkvormen"

"Met het naderen van de verplichte regionalisering van de brandweer rees de vraag 'hoe dit aan te pakken?'. Een klinische reorganisatie, waarbij alle collega's in dienst komen van één organisatie of een traject dat inspireert, de mensen betrekt en een bijdrage levert aan het gedeelde beeld (de stip op de horizon) waarnaar we onderweg zijn. In Groningen hebben we gekozen voor beide. Natuurlijk een reorganisatie waarbij mensen in een nieuw functiehuis geplaatst gaan worden, maar pas nadat duidelijk is hoe die vernieuwde brandweerorganisatie er uit komt te zien. Vanuit een visie dus. En een visie die door een brede vertegenwoordiging uit de organisatie is geformuleerd. In dit proces ga je op zoek naar mensen die je hierbij kunnen helpen. Begeleiden, coachen en - zonodig - een beetje sturen.

Zo kwamen wij uit bij Nienke en Pieter van der Haak. De aanpak die zij voorstelden sloot helemaal aan bij onze beelden en wensen. Eerst het wie aanpakken en dan het wat, om vervolgens de visie uit te werken op een wijze die aansluit bij onze cultuur en daardoor makkelijk communiceerbaar is. Het heeft een traject opgeleverd van een aantal maanden, met mooie inspirerende werkvormen, waarbij het niet alleen een goed gefundeerde en gedragen visie heeft opgeleverd maar waarbij we ook als groep veel dichter bij elkaar zijn komen te staan. En juist dat is een belangrijke stap in de regionalisering en geeft vertrouwen dat we het samen kunnen klaren.

Nieuwsgierig geworden naar onze visie? bel dan even met 050 - 3674777 en vraag naar Martijn de Jong of Roelf Knoop."

Roelf Knoop
brandweer Groningen

"Positief kritisch en altijd eerlijk"

"De weg naar verandering begint bij jezelf! Oftewel: om te komen tot een nieuwe brandweerorganisatie ‘Eén Brandweer Twente’ vonden wij het noodzakelijk om te starten met de ontwikkeling van ons management. Even loskomen van de ‘oude’ Twentse gedachten, het vaste stramien en de bekende regels, cultuur, gewoonten en organisatievorm. We wilden als management 1 club worden met één leidinggevende visie gebaseerd op dezelfde waarden. Een hele uitdaging waarvoor wij hulp en advies hebben ingeschakeld bij de professionele aanpak en jarenlange ervaring van P&A Talentontwikkeling.

In 2010 zijn wij gestart om in samenwerking met Pieter van de Haak een zogenaamd BMO programma vorm te geven. BMO staat voor Brandweer Management Ontwikkeling. Een prachtig programma. Al met al kunnen wij na een intensieve samenwerking van 2 jaar het volgende concluderen:

Met behulp van P&A Talentontwikkeling is het management van Brandweer Twente inmiddels Samen Sterk en klaar voor de toekomst!

Ze werken met een praktische insteek. Een insteek die goed bij de Twentse brandweer past. Ze zijn flexibel, spelen in op actuele gebeurtenissen maar verliezen het doel niet uit het oog. Ze weten ons te prikkelen en uit te dagen op een leuke manier, zijn positief kritisch en altijd eerlijk! En ze hebben kennis van zaken!"

Stephan Wevers
Regionaal Commandant - Brandweer Twente

"Ook na de teamdag merken we dat het in de praktijk werkt"

"Prettig hoe P&A Talentontwikkeling heeft meegedacht over wat we wilden. Ook na de teamdag merken we in de praktijk dat het werkt, omdat we elkaar sneller opzoeken en zaken met elkaar afstemmen."

Joyce Berger-Roelvink
Financieel directeur - Universiteit Twente

"De training heeft bijgedragen aan vertrouwen in de toekomst"

"Ook namens de ploegchefs wil ik jullie bedanken voor de prettige samenwerking. Het heeft echt bijgedragen aan een stevige staf en aan het vertrouwen in de toekomst! Bijzonder leerzame training. De afwisseling tussen theorie, discussie en zelf bezig zijn werd door iedereen als heel prettig ervaren!"

Marrit Yntema
Waarnemend Commandant Overbetuwe

"De training heeft concrete resultaten geleverd"

"De training intern solliciteren heeft er toe geleid dat de deelnemers met meer zelfvertrouwen aan de slag zijn gegaan met hun loopbaan en beter voorbereid zijn op interne sollicitatiegesprekken. Mooi ook dat jullie in staat zijn geweest om de deelnemers direct in de actie te krijgen wat voor meerdere mensen ook gelijk concrete resultaten heeft opgeleverd."

Nynke Sönmez
Secretaris Matchpoint - Gemeente Enschede

"Theorie en praktijk op een prettige manier afgewisseld"

"P&A Talentontwikkeling heeft voor Oasen een groep beginnend leidinggevenden getraind in het voeren van hr-gesprekken, zoals het beoordelingsgesprek. In de training zijn theorie en praktijk op een prettige manier afgewisseld, waarbij de trainers de kaders die Oasen had aangegeven hebben bewaakt en tegelijkertijd de inhoud van de training zoveel mogelijk hebben afgestemd op de behoeftes van de deelnemers. De laatste trainingsdag, waarop 2 acteurs zijn ingezet om de deelnemers te laten oefenen, heeft deelnemers tot nieuwe inzichten gebracht. Een meedenkende contactpersoon maakte het plaatje rond; een succesvolle samenwerking."

Kirstel Zirkzee
HR adviseur - Oasen N.V.

"Meer eenheid en openheid"

"De teambegeleiding door P&A heeft ons meer eenheid en openheid gebracht. We hebben in beeld gekregen wat onze gezamenlijke opgave is en er is duidelijkheid ontstaan over rollen en verantwoordelijkheden. De begeleiding was prima, flexibel, goed contact met de groep, dienend aan de groep. De werkwijze was concreet en afwisselend. Zelf heb ik meer inzicht gekregen in mijn eigen functioneren, hoe ik op anderen overkom en heb ik een beeld gekregen van mijn eigen ontwikkelopdrachten. Een 9!"

Djoerd de Vos Koelink
Directeur Leefomgeving - Gemeente Enschede

"De keuze voor P&A bleek een schot in de roos"

"De keuze voor P&A Talentontwikkeling ter ondersteuning bij de vorming van een visie op de organisatie van de Regionale Brandweer Groningen bleek een schot in de roos.

Op een natuurlijke en professionele wijze werden de betrokken medewerkers door Pieter en Nienke uitgedaagd en verleid om hun eigen toekomstbeelden voor het voetlicht te brengen. Daarna werd in een mooi teamproces een gedeelde gemeenschappelijke visie op de inrichting, cultuur en werkwijze van onze toekomstige organisatie vormgegeven. Niet alleen in tekst maar ook in een prachtige visualisatie. Een visie die, zoals inmiddels blijkt, zowel bij medewerkers breed in de organisatie als bij externe stakeholders en bestuurders op een stevig draagvlak kan rekenen.

P&A Talentontwikkeling heeft voor mij daarom mede aan de basis gestaan van de nieuw te vormen Regionale Brandweer Groningen."

Erik van Zuidam
Regionaal Commandant - Brandweer Groningen

"Meer vertrouwen, rust en energie"

Over de training Teambuilding en Collectief Leiderschap:

“De training heeft ons geholpen om de koers te bepalen op grond van onze gezamenlijke waarden. We hebben elkaar beter leren kennen en zijn meer naar elkaar toe gegroeid. Dit geeft ons meer vertrouwen, rust en energie om onze doelstellingen verder waar te maken.”

Esther Lieben
Veiligheidsregio Haaglanden - Regionaal Commandant

Schrijf je in voor de P&A Nieuwsbrief

Contactgegevens

P&A Talentontwikkeling
Oldenzaalsestraat 1200 
7524 RJ Enschede

053 431 10 60
info@talentontwikkeling.com

KvK 08 11 66 53

twitter linkedin