053 431 10 60

[CASE] Training ‘Leidinggegeven aan Eigenaarschap’ voor War Child

Waarom een hulpvaardige basishouding niet altijd even effectief is

Mensen tonen veel meer eigenaarschap als ze zien hoe hun individuele bijdrage een verschil kan maken voor anderen. Waardevol werk is het besef dat we bijdragen aan de gemeenschap en dat iedereen meewerkt aan een gezamenlijk doel. Deze twee randvoorwaarden zijn bij War Child al direct prima voor elkaar. Alle werknemers/vrijwilligers van War Child zijn betrokken en hebben een enorme drive om eigenaarschap te tonen. Ze willen maar wat graag iets bijdragen aan de organisatie en zien hier ook de betekenis van in. Maar waarom kwamen wij daar dan een training geven over ‘Leidinggeven aan Eigenaarschap’?

Afgelopen jaar volgden twee medewerkers van War Child onze gratis training ‘Leidinggeven aan Eigenaarschap'. Na afloop vroegen ze of wij hen konden helpen om deze training ook aan de interne organisatie over te brengen. Ik ken War Child van de indrukwekkende slogan: Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar hoe haal je een oorlog uit een kind? Een krachtig goed doel dat dichtbij me staat. En ik besloot direct om de training over Eigenaarschap te komen verzorgen. Weliswaar, vanwege haar lage kostenbeleid, voor 100% gesponsord.

Allereerst vroeg ik me af: waarom is Eigenaarschap een interessant thema bij een instelling als War Child? Tijdens een voorgesprek en tijdens de training zelf die ik verzorgde werd me dat duidelijk.

Starten met betekenis geven

Twee randvoorwaarden zijn bij War Child prima voor elkaar: de betekenis van het werk is duidelijk en ze willen het graag doen. Of ze het allemaal kunnen, hangt natuurlijk van de aard van de werkzaamheden af en de taakvolwassenheid van de betreffende persoon. Met andere woorden; de match tussen wat iemand oppakt en wat hij aankan. Voor alle drie randvoorwaarden (wat wil iemand, wat kan iemand en wat betekent iemand) is het goed om af en toe in de spiegel te kijken en met elkaar in gesprek te blijven.

Eigenaarschap = Ontfermen over werkzaamheden

Eigenaarschap bij zowel vrijwilligers als bij de betaalde medewerkers betekent dat iedereen zich maximaal kan ontfermen over bepaalde werkzaamheden, activiteiten of gewenste resultaten. Iemand die eigenaarschap toont zegt tegen jou: Hier zorg ik voor, het komt goed. Hij of zij neemt daarbij de volle verantwoordelijkheid.

Eigenaarschap kan ontstaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan (zie ook het artikel ‘Eigenaarschap stimuleren: de randvoorwaarden). Een deel van de voorwaarden ligt bij ieder individu zelf. Een ander deel ligt bij de context; de organisatie waar iemand deel van uitmaakt. Kijkend naar de context waarbinnen zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers samenwerken dan liggen daar mooie uitdagingen en kansen om eigenaarschap verder aan te wakkeren.

Hulpvaardige basishouding niet altijd effectief

Zo blijkt bijvoorbeeld de wijze waarop de mensen op kantoor hun rol invullen ten opzichte van de vrijwilligers in het veld interessant. Vanuit de hulpvaardige basishouding bestaat op het hoofdkantoor in Amsterdam de neiging om zoveel mogelijk te helpen. Maar juist dat “helpen” is niet altijd even effectief vanwege twee redenen:

  1. Ongevraagd hulp kan door een vrijwilliger worden ervaren als een signaal dat je niet voor vol wordt aangezien. Ik wil iets doen waarvan ik denk dat het bijdraagt aan het gezamenlijke doel maar vervolgens wordt mij direct hulp aangeboden. Vertrouwen ze mij dit niet toe misschien?
  2. Als ik iets op wil pakken en er voor wil zorgen dat het een succes wordt (met andere woorden: als ik eigenaarschap laat zien), dan bepaal ik het liefste zelf wat ik nodig heb aan ondersteuning. Geef me de ruimte om iets aan te pakken op een manier zoals ik dat zelf graag doe. Een timmerman kiest ook liever zelf zijn gereedschap dat dat hij zijn werk steeds net de verkeerde tang of hamer aangereikt krijgt.

De keerzijde is dat er helemaal geen hulp wordt aangeboden. Ik wil iets ondernemen, ik toon eigenaarschap en de rest van de organisatie zegt; prima, we hebben er het volste vertrouwen in; regel het lekker zelf, want er lopen al zoveel acties waar we druk mee zijn dus we kunnen het even niet aan. Ook dit is niet fijn want je wilt als lid van de organisatie wel gefaciliteerd worden.

Eigenaarschap training war child

Manier van samenwerken voortdurend herijken

Eigenaarschap is prachtig. Daarmee zorg je er voor dat iedereen optimaal bijdraagt om de gezamenlijke droom te realiseren. En dat vraagt bij groei voortdurend herijken van de manier van samenwerken. Zijn we nog met de goede dingen bezig, ligt de focus nog op datgene waar het werkelijk om is begonnen? En; wat hebben we van elkaar NODIG om de goede dingen te blijven doen?

Dankbare klus

Organiseren is een werkwoord. De mensen bij War Child zijn zich bewust van het feit dat je ondanks je succes moet blijven kijken of je de fantastische club met gedreven medewerkers nog steeds op de juiste manier hebt georganiseerd. Wordt eigenaarschap voldoende aangewakkerd en is iedereen nog vol positieve energie en een goede focus aan het werk? Het was voor mij een dankbare klus om War Child de nodige tools aan te reiken om hier verdere stappen in te zetten.

Deel dit artikel:

Tags: eigenaarschap

Schrijf je in voor de P&A Booster!

Privacy voorwaarden

Contactgegevens

P&A Talentontwikkeling
Oldenzaalsestraat 1200 
7524 RJ Enschede

053 431 10 60
info@talentontwikkeling.com

KvK 08 11 66 53

twitter linkedin