Crisisbeheersing

“Rampenbestrijding en crisisbeheersing is voor 90% mensenwerk.”

Sinds 1998 is P&A Talentonwikkeling actief binnen de sector Veiligheid. We trainen onder meer multidisciplinaire teams bestaande uit officieren van de brandweer, politie en geneeskundige diensten in effectief leidinggeven en samenwerken tijdens crisissituaties. Maar ook burgemeesters met hun rampenstaf/beleidsteam, directies van grotere bedrijven en andere doelgroepen die in cirsissituaties effectief moeten samenwerken begeleiden wij tijdens gesimuleerde oefeningen. Onze trainingen zijn gericht op de menselijke factor. 

Groei realiseren

Kies je voor verandering om echte groei te realiseren? Dan zal de nadruk steeds meer komen te liggen op ‘(vraag)gericht’ trainen van crisisteams en -functionarissen. Om te leren, om te groeien en om talenten te ontwikkelen zal je als individu of als crisisteam af en toe buiten de ‘comfortzone van het oefenen’ moeten treden. Het ‘oefenen om het oefenen’ is niet meer van deze tijd. En een fris en gezond leerklimaat waarbij leidinggevende functionarissen een voorbeeldrol durven in te nemen is een belangrijke voorwaarde om als organisatie te kunnen groeien.

Ervaringsgerichte aanpak

Onze werkwijze kenmerkt zich door een ervaringsgerichte aanpak: inzicht en bewustwording door trainingselementen en workshops in onze programma’s te verwerken. Opgedane ervaringen en leermomenten worden vervolgens toegepast in realistische scenario’s: leren door te doen! Soms werken wij met onderliggende (veelal sociaal-psychologische) theorieën of modellen, mits makkelijk en direct toepasbaar in het werkveld van onze cursisten. Altijd vanuit de gedachte: ‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’.

Aansluitend programma

Wij zetten mensen in beweging door te prikkelen, stimuleren en enthousiasmeren. Samen met de oefenstaf komen we tot een programma dat aansluit bij het specifieke kennis- en ervaringsniveau van de deelnemers. Om deelnemers optimaal vertrouwd te laten raken met de crisissetting en hun eigen rol en positie laten we functionarissen en/of crisisteams vooral (succes)ervaringen opdoen en reflecteren hierop op interactieve en doelgerichte wijze.

Tweets

Contactgegevens

P&A Talentontwikkeling
Rigtersbleek-Zandvoort 10
7521 BE  ENSCHEDE

053 - 431 10 60
info@talentontwikkeling.com

KvK 08 11 66 53

twitterlinkedin